Obchodní podmínky

1. Základní údaje o prodávajícím

Provozovatelem online obchodu je Miloslav Kvasnička - MKV Sport
Sídlo firmy: Miloslav Kvasnička - MKV Sport, Ohradní 1342/19 Praha 4 – Michle, 140 00
Provozovatel je plátcem DPH.

Kontaktní údaje:

email: info@mkvsport.cz
Obchodní údaje:
IČO: 49236377
DIČ: CZ6308221656
Bankovní spojení:
Číslo účtu: 61751369/0800
Jméno účtu: Miloslav Kvasnička
Dále jen „prodávající" internetový obchod

2. Objednávka zboží

Každá objednávka na internetovém obchodě je považována za závaznou a podáním objednávky kupující souhlasí s obchodními podmínkami, kupní smlouva vzniká převzetím a uhrazením objednaného zboží. Vyplněním registračního formuláře dává kupující souhlas prodávajícímu k shromažďování a archivování osobních údajů.

Před prvním nákupem je možno se zaregistrovat pomocí registračního formuláře. Po registraci vkládáte vybrané zboží do nákupního košíku. Pro úspěšné ukončení nákupu je nutné nákupní košík "dotlačit" k pokladně kde dojde k potvrzení doručovacích a fakturačních údajů. Po úspěšném uložení objednávky Vám přijde e-mail s rekapitulaci objednávky, pokud Vám mail nepřišel nebyla objednávka s největší pravděpodobností uložena!!! V takovém případě nás kontaktujte.

Zrušení objednávky
Zákazník i dodavatel mohou bez udání důvodu zrušit objednávku zákazníka až do potvrzení objednávky dodavatelem. Pokud zruší objednávku prodávající - internetový obchod, zpravidla uvede důvod, proč není možné objednávku potvrdit (zboží se již nevyrábí nebo nedodává, zboží je dlouhodobě nedostupné nebo se změnila výrazným způsobem cena zboží). V případě, že tato situace nastane, budeme Vás kontaktovat a domluvíme se na dalším postupu.

Zrušení objednávky po okamžiku uzavření kupní smlouvy je možné jen po předchozí dohodě dodavatele a zákazníka, a za podmínek, které si vzájemně sjednají.

Zrušení objednávky ze strany zákazníka je možné do 1 týdne od objednání zboží, pokud ještě nebylo expedováno.

3. Dodání zboží

Dodací lhůta je odvislá od dostupnosti zboží na skladě.

Pokud je objednané zboží skladem je zpravidla expedováno do 24 hodin od přijetí objednávky.

Pokud musíme danou položku objednávat dojde k vyřízení během 5 až 10 pracovních dnů. Přičemž Vás vždy předem informujeme o předpokládaném termínu vyřízení.

Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou zákazník stanovil v objednávce.

4. Převzetí zboží

Zákazník je povinen prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je zákazník za přítomnosti dopravce povinen zkontrolovat stav zboží, a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost potvrdit dopravcem.

Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek. Zákazník má také právo od smlouvy odstoupit.

Podepsáním dodacího listu zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy pak nelze brát zřetel a budou zamítnuty.

Podmínky převzetí zboží včetně odpovědnostních vztahů se řídí dle podmínek dopravce (Česká pošta, s.p.)

5. Cena

Všechny uvedené ceny jsou konečné včetně DPH. Poštovné a balné se účtuje podle ceny objednávky.

6. Způsob platby za zboží

1 ) dobírka - za zboží zaplatíte při převzetí zásilky, přímo u Vás doma nebo na poště (nejrychlejší, nečeká se na příchod platby)
2) převodem - platba probíhá před vyřízením objednávky, objednáte zboží a zvolíte tento druh platby v objednávkovém formuláři (vždy vyčkejte na potvrzení o dostupnosti zboží)

7. Doprava zboží

1) Osobní odběr - Praha Žižkov - Zdarma
2) GLS - Při objednávce do 1000 Kč je poštovné 99 Kč
3) GLS - Při objednávce nad 1000 Kč je poštovné poštovné zdarma
4) Česká Pošta - Při objednávce do 5000 Kč je poštovné 149 Kč
5) Česká Pošta - Při objednávce nad 5000 Kč je poštovné poštovné zdarma
6) Zásilkovna.cz - Při objednávce do 3000 Kč je poštovné 99 Kč
7) Zásilkovna.cz - Při objednávce nad 3000 Kč je poštovné poštovné zdarma
8) Slovensko - Poštovné je 199 Kč

Při zasílání na Slovensko se případné reklamace řeší podle českého práva!

8. Záruční podmínky a reklamace - uplatnění práv z odpovědnosti za vady

Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem.

Pokud k danému výrobku existuje záruční list, pak je vystaven v den prodeje zboží. V případě, že záruční list neexistuje, slouží jako záruční list daňový doklad.

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat.

Zákazníkům, kteří zboží používají pro účel podnikání nebo obchodu s daným výrobkem, není záruční doba stanovena občanským zákoníkem. V tomto případě záruční dobu stanovuje konkrétní dovozce zboží do ČR. Záruční doba uvedená na našich stránkách je určena pouze pro spotřebitele, nikoliv pro podnikatele, kteří zboží kupují v rámci své podnikatelské činnosti (nákup na IČ).

Reklamace - v případě, že zákazník objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží.

Je vhodné zboží zasílat v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, protože prodávající neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží. Zboží k reklamaci přijímámze pouze čisté.

Vyřízení reklamace – prodávající či servisní středisko posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí zákazníka telefonicky či emailem o způsobu vyřízení reklamace. Následně bude zákazník vyzván k vyzvednutí reklamovaného zboží. Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona č. 634/1992 Sb. třicetidenní.

9. Odstoupení od smlouvy

Zákazník, který nekupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, má v souladu se zákonem 367/2000 Sb. právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.

Právo na odstoupení podle předchozí věty se nevztahuje na zákazníky, kteří zboží zakoupili prostřednictvím "osobního odběru" bez ohledu na skutečnost, zda zboží objednali na našich stránkách či nikoliv.

Právo zákazníka na odstoupení - zákazník je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že dodavatel nesplní smluvené podmínky dodání.

Právo dodavatele na odstoupení – prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží, a to jen v případě nedostupnosti zboží nebo výrazné změny ceny zboží. Před odstoupením je ale dodavatel vždy povinen kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu.

Odstoupit může zákazník tak, že tuto skutečnost oznámí prodávajícímu a to elektronicky na e-mailovou adresu info@mkvsport.cz nebo písemně v sídle firmy.

Při odstoupení je nutné uvést číslo objednávky (= variabilní symbol), datum nákupu a předložit originál dokladu o koupi zboží.

Pokud již zákazník zboží obdržel a převzal, zašle zboží zpět na adresu firmy, kde prodávající bez zbytečného odkladu posoudí stav vráceného zboží. V případě, že je zboží vráceno prodávajícímu v jiném než neporušeném stavu, je zákazník povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží (neúplný obsah, poškozený obal, opotřebení zboží apod.).

Prodávající je v případě odstoupení povinen zákazníkovi vrátit již zaplacenou kupní cenu nebo její část.

Kupní cena nebo její část bude zákazníkovi vyplacena v nejkratším možném termínu, nejpozději však do 14 dnů po obdržení zboží.

Vrácené zboží vždy zašlete na adresu: MKV Sport - Miloslav Kvasnička - U Nakladoveho nadrazi 3150/6, Praha 3

Nezasílejte k nám balíky na dobírku, nebudou vyzvednuty!

10. Elektronická evidence tržeb (EET)

V rámci EET evidujeme tržby běžným způsobem. „Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

11. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím - internetovým obchodem a zákazníkem. Prodávající - internetový obchod si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách.